Εγνατίας 81Α, 6ος Όροφος

2310 251008 | 6941 586121

Στο αιματολογικό μας ιατρείο πραγματοποιούνται πολλές αιματολογικές εξετάσεις που εντοπίζουν και βοηθούν στην αντιμετώπιση μια μεγάλη γκάμας ασθενειών του αίματος.

Παθήσεις των ερυθροκυττάρων

Αιμολυτικές αναιμίες - αιμοσφαιρινοπάθειες όπως θαλασσαιμίες και δρεπανοκυτταρικές διαταραχές, -αυξημένες τιμές αιμοσφαιρίνης -αιματοκρίτη

Διαταραχές αιμοπεταλίων

Θρομβοπενία -αυτοάνοση και μη, αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων

Διόγκωση λεμφαδένα ή σπληνός

Παθήσεις λευκών αιμοσφαιρίων

Αυξημένος αριθμός λευκών, λεμφοκυττάρων ή χαμηλός αριθμός ουδετεροφίλων - ουδετεροπενία, αυξημένος αριθμός ηωσινοφίλων και μονοκυττάρων

Διαταραχές πηκτικού μηχανισμού