Εγνατίας 81Α, 6ος Όροφος

2310 251008 | 6941 586121

Ως Αναιμία ορίζεται η κατάσταση στην οποία το αίμα έχει χαμηλή τιμή αιμοσφαιρίνης και αυτό συνεπάγεται ανεπάρκεια στη μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς. Η φυσιολογική τιμή της αιμοσφαιρίνης στους άνδρες κυμαίνεται μεταξύ 13,5-18 g/dl και στις γυναίκες από 12,5-16 g/dl. Διάφορα αίτια κληρονομικά ή επίκτητα μπορούν να οδηγήσουν στην αναιμία. Στη χώρα μας λόγω της αυξημένης επικράτησης του μεταλλαγμένου γονιδίου της β-Θαλασσαιμίας, η  συχνότερη κληρονομική αναιμία εμφανίζεται στους φορείς  β ή α-Θαλασσαιμίας.  Είναι σημαντική η αναγνώριση των φορέων ώστε να γίνεται η σωστή ενημέρωση και η αποφυγή γέννησης παιδιού με ομόζυγη θαλασσαιμία. Στο δυτικό κόσμο η σιδηροπενική αναιμία (έλλειψη δηλαδή του σιδήρου) είναι η συχνότερη αιτία επίκτητης αναιμίας. Στη σιδηροπενική αναιμία κρίνεται απαραίτητο να βρεθεί η αιτία της έλλειψης του σιδήρου ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα η υπάρχουσα αιτία.

Άνισο ποικίλο κυττάρωση ερυθρών και υπερκαταστήματα πολύμορφο πυρήνα, ευρήματα σε ασθενή με έλλειψη Β12

Μικρά ώριμα λεμφοκύτταρα σε επίχρισμα περιφερικού αίματος απο ασθενή με λεμφοκυτταρωση συμβατά με τη διάγνωση Β-Χρονιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας!

Παρακάτω βλέπουμε τη συγκόλληση των ερυθροκυττάρων (rouleaux). Αυτό παρατηρείται όταν έχουμε αυξημένη ταχύτητα καθίζησης στο αίμα (αυξημένη ΤΚΕ) λόγω παθολογικών καταστάσεων που πρέπει να διαγνωστούν όπως π.χ. το πολλαπλούν μυέλωμα.

ευθυμια βλαχακη

Παρουσία σιδήρου στο μυελό των οστών.

ευθυμια βλαχακη

Μαστοκύτταρα σε ασθενή με πανκυτταροπενία λόγω μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου.

ευθυμια βλαχακη

Λεϊσμάνιες στο μυελό των οστών.  Πρόκειται για παράσιτα που μεταδίδονται στον άνθρωπο με τις σκνίπες και προκαλούν τη λεισμανίαση . Η νόσος εκδηλώνεται με πυρετό και από τα εργαστηριακά ευρήματα έχουμε πανκυτταροπενία.

ευθυμια βλαχακη

Ερυθροκύτταρα